ExitMediació és un equip format per sis mediadores titulades per l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona, totes elles amb una llarga experiència com a advocades especialitzades en diversos camps del dret, i integrants del Centre de Mediació de l’ICAB.

Coneixes el nostre blog sobre mediació?

Elisabet

Elisabet Barnadas

Advocada Mediadora

“És important dialogar fins a ser capaç d’acceptar i entendre als altres.”

 ebarnadas@exitmediacio.com

Constanza

Constanza Sitjà

Advocada Mediadora

“Tenir les regnes de la teva vida implica ésser capaç de resoldre els teus propis conflictes. La mediació és un pont per a aconseguir-ho.”

 constanza.sitja@exitmediacio.com

Merce

Mercè Xiqués

Advocada Mediadora

“Unim els nostres pensaments i voluntats per a construir un món diferent.”

 merce.xiques@exitmediacio.com

Susana

Susana Pérez

Advocada Mediadora

“Si som lliures per decidir el que volem fer, per què deixem en mans d’altres la resolució dels nostres conflictes?”

 susana.perez@exitmediacio.com

Eli

Elisabeth Payà

Advocada Mediadora

“Viu la teva vida d’acord amb les teves pròpies normes.”

 elisabeth.paya@exitmediacio.com

Francisca

Francisca Montalvo

Advocada Mediadora

“Crec en la cultura del diàleg i la cooperació com a model eficaç per resoldre conflictes. La mediació, com a expressió d’aquesta cultura, afavoreix la pau personal i social.”

 franscisca.montalvo@exitmediacio.com

¿Per què creiem que la mediació és un sistema més eficaç de resoldre conflictes?

 • Primer motiu

  Les sentències judicials poques vegades resolen les inquietuds dels clients de forma satisfactòria, ja que la decisió final es imposada per una tercera part aliena al conflicte. A més, és habitual que les sentències s'incompleixin total o parcialment.

 • Segon motiu

  La mediació retorna a les parts el poder per a resoldre els seus conflictes de manera autònoma. Aquest és un aspecte clau, ja que si es troben els camins adequats no hi ha ningú millor que les pròpies parts per arribar a un acord que satisfaci a tothom.

 • Tercer motiu

  La mediació pot contribuir molt favorablement a fer la societat més responsable i menys violenta, ja que fomenta el respecte per l'altre i busca l'entesa a través del diàleg.

Quins són els nostres valors?

 • Màxima professionalitat

  Treballem amb eficàcia sobre la base d’una preparació experta i una dedicació específica, empleant tots els recursos a l'abast i buscant solucions creatives per tal d’oferir als nostres clients els millors resultats.

 • Màxim compromís

  El nostre treball es basa en el compromís amb el principis de la mediació i amb les parts en conflicte, a les quals dediquem una especial atenció. El nostre objectiu és sempre dissenyar l’estratègia més adequada per a cada conflicte, garantint la màxima confidencialitat i assumint els principis establerts en el Codi Europeu de conducta de mediadors de la CE.