ExitMediació és un equip format per professionals de l’àmbit jurídic especialitzats en la resolució de conflictes per vies alternatives als procediments judicials.

Els principals avantatges de la mediació són:

Agilitat2

Més agilitat

La mediació no depèn del funcionament de l’Administració de justicia i, per tant, la resolució dels conflictes és més àgil, ja que no s’assumeixen els seus retards.

Major compromís

A diferència de les sentències, imposades per tercers, els acords establerts en una mediació són més fiables, ja que s’obtenen conjuntament a través del diàleg.

Costos menors 3

Costos menors

En tractar-se d’un procés més àgil que un judici, una mediació resulta normalment més econòmica, i implica un desgast emocional menor per al client.

Confidencialitat 2

Confidencialitat

Abans de començar el procés, s’estableix un compromís explícit de no fer ús de la informació revelada en un procés judicial contra l’altra part.

Coneix els serveis que oferim a particulars, empreses i professionals.

Anar a Serveis